© BSP 2013 De vogels van het winterbos (boek) is uit! 1) Het enthousiasmeren van vogelonderzoekers om in meer bosgebieden volgens hetzelfde principe vogelonderzoek te doen, 2) het onderbouwen van keuzes die bosbeheerders moeten maken wat betreft bosopstanden in relatie tot hun rol voor wintervogels, 3) het geven van informatie over bosvogels in de winter voor iedereen die meer over de vogelbevolking in de winter wil weten. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met foto’s van vogelgedrag en de afbeeldingen dragen bovendien bij aan de ecologische inbedding van waarnemingen die iedereen kan doen.     Auteurs: Arnold van den Burg en Peter van Geneijgen Bosvogelonderzoek ten behoeve van het bosbeheer concentreert zich vooral op het broedseizoen. De vogelbevolking in de winter verschilt echter sterk van de broedvogels. Ook het bosgebruik door de vogels is in de winter onvergelijkbaar met die in de voortplantingstijd. Met dit boek brengen we het bosgebruik van vogels in de winter in beeld. Met een nieuwe aanpak in het verzamelen en bewerken van de gegevens kunnen we laten zien wat belangrijk is aan het winterbos voor vogels en dus voor de natuurbescherming. Met dit boek hopen we het volgende te bereiken: 141 pagina’s, A4 liggend met harde kaft. ISBN 978-90-822934-0-1. Prijs 29,50 excl. 5 euro verpakkings- en verzendingskosten. Bestellen per mail (zie hierboven).