© BSP 2013 Adviesprojecten Vaak worden projecten gefinancierd door organisaties die geadviseerd willen worden over bepaalde onderwerpen. Al ons advieswerk en aanbevelingen zijn ‘evidence based’, dus ondersteund door zelf verkregen gegevens of literatuuronderzoek. Ook in onze adviserende projecten volgen we wetenschappelijke werkmethoden. Het is gebruikelijk dat in onze adviserende onderzoeken verschillende benaderingswijzen binnen de biologie worden geïntegreerd, bijvoorbeeld van moleculaire en celbiologie tot landschapsecologie en van pathologisch onderzoek tot biodiversiteitsbepalingen. Ook maatschappelijke aspecten komen hierbij aan bod. De integratieve aard van onze projecten typeert Biosphere Science Productions als organisatie. Hoewel we een groot kennisveld kunnen overspannen, werken we vaak samen met andere experts om (delen van) het probleem verder in kaart te brengen.  Wanneer we vraagstukken van klant-organisaties proberen op te lossen, hebben we graag een goede communicatie met de opdrachtgever. Hierdoor wordt het probleem vaak duidelijker en worden oplossingen voorgesteld die passen bij zowel het probleem als de mogelijkheden van de opdrachtgever. Neem contact op als we u mogelijk van dienst kunnen zijn.