© BSP 2013 Ecologie van heide Intensief beheer leidt tot een monotone heide- vegetatie. Traditionele landbouw (boven) creëert een landschap met meer diversiteit. Het herstel van verzuurde bodems, zonder aantasting van de biodiversiteit is nog een moeilijke opgave. Als gevolg van het landgebruik vervangen in grote delen van Europa heidegebieden de oorspronkelijke bossen. Ons onderzoek in heiden richt zich speciaal op traditionele akkerbouw, waardoor heidegebieden met een hoge biodiversiteit ontstaan. In Nederland gaat onze interesse uit naar de effecten van verzuring en vermesting in relatie tot de voortdurende achteruitgang van de biodiversiteit van heidegebieden. Het plaggen van de heide is lange tijd een maatregel geweest om stikstof uit het heidesysteem te verwijderen. Met deze handeling worden echter ook andere minerale voedingstoffen uit het systeem verwijderd, waardoor zeer biodiversiteitsarme heidegemeenschappen overblijven. De huidige ontwikkelingen in het beheer van heidegebieden richten zich op het terugbrengen van minerale voedingsstoffen naar de heide, om de problemen van een lage mineralenbeschikbaarheid,  bodemverzuring, en ongunstige mineralen-stikstof ratio’s te verhelpen.