© BSP 2013 Dioxinen in ecosystemen De tapuit is een modelsoort als trekvogel en als  indicatorsoort voor de achteruitgang van de kwaliteit van duinecosystemen.  Dit ecologische onderzoeksthema bevindt zich nog in een vroege fase. In nauwe samenwerking met Herman van Oosten van Stichting Bargerveen die tanende tapuitenpopulaties in de kustduinen en binnenlandse stuifzanden onderzoekt, hebben we vreemde embryonale afwijkingen gevonden in niet-uitgekomen eieren. Deze eieren bevatten hoge niveaus dioxinen (en PCBs). Het onderzoek richt zich nu op de verspreiding, effecten en accumulatiemechanismen van deze verbindingen in Nederlandse natuurgebieden.