Onze missie  Het is onze missie om wetenschappelijke kennis uit de biologische wetenschappen bijeen te brengen en te presenteren op een manier die leidt tot een grotere waardering voor de complexiteit en biodiversiteit van het leven op aarde en, indien mogelijk, handvaten biedt om de kwaliteit van de leefomgeving en het welzijn van mensen te verbeteren. © BSP 2013 Korte CV’s Dr. Arnold van den Burg studeerde cum laude af aan de Universiteit van Wageningen in de gebieden van de ecomorfologie, ecofysiologie, en moleculaire ecologie. Hij behaalde zijn doctorsgraad bij de afdeling Genetica van de Medische Faculteit van de Universiteit van Nottingham (2000). Zijn onderzoek naar micronutriënt gebreken in bosecosystemen zette hij voort als post-doc aan het Nederlands Instituut voor Ecologie. Zes jaar werkte hij bij Stichting Bargerveen / afdeling Dierecologie en Ecofysiologie van de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij bij allerlei studies naar de degeneratie van ecosystemen en herstelecologie betrokken was. Een aantal van deze projecten en onderwijs is in samenwerking met Stichting Bargerveen voortgezet. Naast wetenschappelijke artikelen en rapporten was hij (co-) auteur van twee boeken, voorafgaand aan het opstarten van BSP. Zijn kennis van het maken van filmproducties is enorm vooruit geholpen dankzij verschillende cursussen van Wildeye, The International School for Wildlife Filming in Engeland. An Raeymaekers (MSc) is opgeleid aan de Universiteit van Leuven (België) als bio-ingenieur, met een specialisatie in de plantenziektekunde. Ze studeerde met hoge onderscheiding af en heeft gewerkt aan een gezamenlijk project van de Universiteit van Wageningen en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Gedurende een aantal jaren heeft ze gewerkt als ondersteuning van BSP projecten. Op dit moment werkt ze aan het BSP-onderzoeksproject naar de ecologie van bosmieren en spechten. Dr. Erwin van den Burg studeerde biologie aan de Universiteit van Wageningen, waar hij cum laude afstudeerde. Na zijn promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen heeft hij verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd in Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. Zijn specialisatie omvat de moleculaire en celbiologie, endocrinologie en neurobiologie. Een groot deel van zijn onderzoek is toegepast op de effecten van stress en angst in de hersenen en de rest van het lichaam. Zijn onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in tal van vooraanstaande wetenschappelijke vakbladen, waaronder Science. Tot voor kort was hij onderzoeker en coördinator van het internationale studentenprogramma "Experimentele en Klinische Neurowetenschappen" aan de Universiteit van Regensburg. Behalve vakinhoudelijke kennis op zijn vakgebied, heeft hij bijzondere interesse in microscopische technieken, veldbiologie, natuurfotografie en management.