© BSP 2013 Zwarte specht afhankelijk van dood hout Hoewel uit verschillende studies blijkt dat de zwarte specht gedurende het broedseizoen een echte mierenspecialist is, voeden de spechten in ons studiegebied zich vooral met larven van boktorren, die in dood hout leven. Toch worden bij iedere voedering ook mieren aangesleept, wat aangeeft dat mieren desondanks belangrijk zijn in het dieet. Omdat rode bosmieren zeer schaars zijn in grote delen van het studiegebied, is het behoud van dood hout een vereiste voor een goed broedsucces van de zwarte specht. Beuk, eik en lariks hebben tegelijkertijd een slechte zaadoogst.  Na het beuken-mastjaar van 2011 en hoge aantallen overwinteraars in 2012, was de hoeveelheid zaad in de winter 2012-2013 extreem laag en waren er weinig vogels in het bos. Afgelopen seizoen hebben de bomen echter volop gebloeid en zaad gezet, dus het zal komende winter veel beter gaan!  ‘Flower Power’ bijna voltooid Onze educatieve film over de relatie tussen bloemvormen en bestuivingsstrategieën is bijna afgerond. Op de voice- over na kan de productie starten. We bevelen deze film aan voor diegenen die de vormenrijkdom van wilde Europese bloemen willen doorgronden. De film is ook zeer geschikt om in het onderwijs te gebruiken en is geschikt voor alle leeftijden!